Rubus Arcticus 2012!

Det är helt fantastiskt underbart. Jag har fått ett efterlängtat Stipendium.
Juryns motivering rörde mig djupt:

Liselotte Wajstedts konstnärskap rör sig i gränslandet mellan fakta och fantasi. Utifrån personliga erfarenheter och betraktelser utforskar hon den samiska kulturen med en integritet och känslighet som berör.
Genom Liselottes verk får vår regions historia, samtid och pågående omvandling en ny dimension. Med sin mångsidighet, tekniska skicklighet och tydliga estetik är hon en i alla avseenden mycket värdig mottagare av Rubus Arcticus stipendium år 2012.