Pilot for Kiruna The Drift Block

A project in progress
Year 2015 – 2018
KIRUNA Ortdrivaren / eng. KIRUNA The Drift Block
90 min documentary
Director: Liselotte Wajstedt
A production of Liselotte Wajstedt
What happens in the glitches between place and people; places and human history. The memory the place carries. Life once lived in that very place, the paths that once existed and the path down to the new.
Music: Maja Ratkje

Read More

Work in Progress

New Project

 Pilot for: Kiruna Ortdrivaren /  Kiruna The Drift Block, 2016
Min nya film heter Kiruna Ortdrivaren. Jag har tagit namnet Ortdrivaren från det fantastiska kvarteret som Ralf Erskin ritade. Han tog hänsyn till det funktionella och estetiska kring vår fjällvärld och gruvberget

Flytten av staden Kiruna är en process på många år och det är nödvändigt att finnas på plats. Jag har en unik utgångspunkt i och med att jag är uppvuxen i staden och numera också bor i Kiruna. Jag arbetar så att säga inifrån och kan följa hela processen på nära håll.
Syftet är att nu berätta om staden Kiruna i ett fördjupat projekt. Det är viktigt att fundera över plats och person. Vad händer i pauserna mellan plats och människa?

Kiruna är mitt hem. Jag funderar mycket på hem och betydelsen av hem, plats och identitet. Jag växte upp i Kiruna med en samisk mamma och en pappa som kom från ett folk som bodde i symbios med samerna. Det folket hette Lantalaiset, idag kallar sig vissa för Kväner.
Jag flyttade söderut från Kiruna 1991, studerade konst och började göra film år 2005. Flyttade runt på en massa platser runt om i Sverige. Men jag längtade alltid ”hem”. Så för 3 år sedan flyttade jag från Stockholm hem till Kiruna igen. Det känns naturligt på många sätt.

Kiruna är mycket! För mig i hjärtat är det min samiska identitet som gör att jag känner mig förknippade med naturen här omkring i norr. Jag älskar fjällen, skogen och min stora familj. Men Kiruna stad är också betydelsefull och en väldigt speciell stad. Kiruna är en arbetarstad, har alltid varit och fortfarande är det. Staden är helt beroende av gruvan. Utan gruvan så tror inte jag att Kiruna existerar i den form den är idag.
Just nu är den väldigt spännande också på grund av flytten. Det är inte så ofta det händer att man planerar för en hel stad som ska flytta.

Det som kanske är mest påtagligt är att jag växte upp på solid grund. Vi hade inte en aning om att våra områden skulle raseras och falla ner i en grop.
Barnen som växer upp idag vet att platsen inte är säker. Jag undrar hur det påverkar dem att bo någonstans mitt emellan nu och sen? Det som var då har de inte upplevt, det som är nu är osäkert och det som ska komma finns inte.
Mellan 2007 och 2011 skapade jag filmen Kiruna – Rymdvägen. Där berättade jag om mina upplevelser från min barndom i Kiruna under 70- och 80-talet, om att förlora sin barndomsplats och trygghet. Jag berättar om staden och hur den är uppbyggd kring gruvan.
2005 när det stod klart för mig att mina hus skulle rivas, för att de kommer att falla ner i ett
avgrundshål, fick jag panik och upplevde det som att mina minnen skulle försvinna; jag skulle inte ha något att återvända till. Jag började söka efter det jag hade glömt innan det var försent.

Människor i Kiruna vet att det måste göras. De flesta accepterar det rakt av för det är näringen. Men jag har också talat med några som känner sorg. Träffade en familj som har ett hus i rivningsområdet där LKAB just nu löser in hus till marknadsvärde. De vill inte sälja sitt hus för där finns hela släktens minne. Familjen har bott där i 6 generationer. Huset är ett av det äldsta i Kiruna, från 1904.
Men många jag har talat med tror inte på flytten. Allt har dragit ut på tiden säger de och sen beror hela flytten på konjunkturer. Just nu är det lågkonjunktur och processen har stannat av, anser de.
Många av dem jag vuxit upp med och några av mina släktingar har behövt flytta ifrån området Ullspiran. Just nu river de husen och häften av alla gårdar har jämnats med marken. Visst är det sorgligt.
Jag tror många känner sig lurade. De måste flytta till nya boenden som är nyproduktioner och som ibland kostar det dubbla. Människor, främst pensionärer är oroliga. Och jag förstår dem. Hur ska en pensionär plötsligt ha råd med en hyra på det dubbla. Sen är det dessutom inte säkert att de får plats på ålderdomshem. Mycket av vården och skolan har stängt ner. Många i Kiruna känner sig undansatta. Trots att det finns stora visioner om framtiden.

Det finns en annan viktig aspekt som glöms bort.: Samernas situation. Samebyarna är hårt trängda. Jag har talat med människor som känner sig uppgivna och ledsna och oroliga för vad som ska hända med deras försörjning och levnadssätt. Gruvor är viktigare än renar och levande samisk kultur. Berget som Kiruna ligger beläget på är ett gammalt höstbetesland för renarna. Vägen upp mot fjället med renarna var alltid rakt igenom den platsen.
Stigarna de gått på är utplånade för längesen. Nya stigar har trampats upp runtomkring Kiruna, som nu också måste dras om på grund av nya gruvfyndigheter. Samerna säger att de inte har inte en plan D längre.

Read More

Work in Progress, Welcome to Kiruna

Work-in-process, a part of my project Kiruna The Drift Block.
Kiruna cracks … What happens in the intervals between place and person? Places and human history? The place and its memory?
Life that once lived on the place?
I filmed in an empty apartment in the area Bromsgatan in Kiruna, short after the family had moved out from it. Shortly after, the house was demolished.The films is a part of a Bigger Picture of the moving of Kiruna City.
This is a work-in-process.
Director: Liselotte Wajstedt
Music: Mathias Josefson

Read More