Utställning på Galleri Syster

Just nu pågår Landscape Takeover 2 på Galleri Syster i Luleå

6:e – 28:e september

Där jag ställer ut Filmer, målningar och broderier

http://gallerisyster.se

Liselotte Wajstedt
Wajstedt arbetar oftast med det hon har närmast hjärtat; sin samiska kultur, och på Galleri Syster visar hon målningar, broderier och animationer.

Hennes bilder handlar om förhållandet mellan människa och natur; här finns långsamma berättelser utanför orden där gränsen mellan människa och natur överträds och försvinner, där samisk mytologi och verklighet smälter samman. Målningar om platsers minne, där människan finns och minns, där allt är förgängligt och tar slut, men där naturen långsamt börjar om, tar över.

Animationerna Tystnaden är en del av filmen Tystnaden i Sápmi, som är under produktion. De kan ses som rörliga lanskapsmålningar, där något kommer in och förstör bilden av det vackra.

Liselotte Wajstedt är född i Kiruna, med samiska rötter från Nedre Soppero. Hon arbetar som konstnär och filmskapare.

I projektet Landscape Takeover undersöker vi tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts av kvinnor. Vi ser att kvinnor omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet och detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar hur och vad bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet. I landskapet öppnar sig ett nytt diskussionsrum.